Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning pr. 26. oktober 2021

Morten Kristensen Formand valgt på generalforsamling

Steen Frederiksen næstformand -  Repræsentant for Vordingborg Boligselskab

Henrik Purup - Repræsentant for Vordingborg Boligselskab

Jens-Peter Hansen - Repræsentant for Vordingborg Kommune

Michael Hansen Valgt på generalforsamling

Gitte Nielsen Valgt på generalforsamling

Mads Jegsen Valgt på generalforsamling

Peter Høegh 1. suppleant valgt på generalforsamling