Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning pr.28. maj 2019.

Morten Kristensen Formand valgt på generalforsamling

Steen Frederiksen næstformand -  Repræsentant for Vordingborg Boligselskab

Henrik Purup - Repræsentant for Vordingborg Boligselskab

Jens-Peter Hansen - Repræsentant for Vordingborg Kommune

Michael Hansen Valgt på generalforsamling

Gitte Nielsen Valgt på generalforsamling

Mads Jegsen Valgt på generalforsamling

Thorsten Nielsen 1. suppleant valgt på generalforsamling

 Jan Sonne 2. suppleant valgt på generalforsamling