Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning pr. 25. oktober 2023

Morten Kristensen Formand valgt på generalforsamling

Steen Frederiksen næstformand -  Repræsentant for Vordingborg Boligselskab

Henrik Purup - Repræsentant for Vordingborg Boligselskab

Jens-Peter Hansen - Repræsentant for Vordingborg Kommune

Gitte Nielsen Valgt på generalforsamling

Mads Jegsen Valgt på generalforsamling

Peter Høegh Valgt på generalforsamling

Michael Hansen 1. suppleant valgt på generalforsamling

//