Naturgas konverteringer i Præstø

3. november 2020

Præstø Fjernvarme er i fuld gang med en større konvertering af vores varme produktion til Varmepumpe / Solvarme. Hvilket gør
os til et miljømæssigt korrekt centraliseret alternativ til en evt. varmepumpe installation i egen bolig.
Da det er forbundet med en del omkostninger at fremføre ledningsnettet. Skal muligheder og investeringer selvfølgelig nøje overvejes.
Som udgangspunkt vil det kræve mere eller mindre bindende kollektive tilslutninger i de nye områder, for at kunne få en balanceret
investering i ledningsnet i forhold til fremtidige aftagere.
Vi er pt. ved at undersøge investerings omkostninger i forbindelse med udbredelse af fjernvarmen i ”gasområdet” .
Når vi har disse beregninger vil vi være i stand til at komme med et mere konkret oplæg.
Hvis vi modtager konkrete kollektive henvendelser vil vi selvfølgelig prioritere disse områder først.