Præstø Fjernvarme a.m.b.a. sætter punktum for grundvandsprojekt

9. maj 2018

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. sætter punktum for grundvandsprojekt

Lukning af boringer på Antonihøjen

Som oplyst på den ordinære generalforsamling den 28. november 2017, har grundvandsprojektet vist sig at være problematisk i forhold til bl.a. mængden af vand og tilstrømningen til grundvandsmagasin.

Den tilgængelige grundvandsmængde er mindre end tidligere antaget.

En enig bestyrelse besluttede derfor den 6. marts 2018 at lukke de 6 boringer, som er udført i forbindelse med projektet.

Vi forventer at arbejdet med lukning af boringerne begyndes i uge 21 og afsluttes senest i uge 22.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen