Generalforsamling

14. august 2019

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. holder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 3.september 2019 kl. 19.00 i VSV'S lokaler på Industrivej 9 i Præstø.

Dagsorden udsendes ved brev til hver enkelt andelshaver.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen